Pages

Thursday, October 20, 2011

TOATEENINDUS / ROOM SERVICE

Sissepääs tasuta / Free entrance
photo by Martin Sookael

Hotellid tagavad teatud määral kindlustunde privaatsusest: kaitstud lukustatud ustega, jätavad külastajad oma sotsiaalse käitumise maskid ja ‘saavad iseendaks’. Kuid mida tähendab ‘iseendaks’? Ja kui turvaline on privaatsus? Lukustades lahti hotellitubade uksi, oleme kutsunud mitmeid kunstnikke arendama performatiivseid situatsioone hotellitubades ja teistes ruumides. Toateenindus on tasuta.

Hotels somehow provide the safety of privacy: protected by a locked door, hotel costumers drop their masks of social behaviour and, ‘become themselves’. But what does ‘themselves’ mean? How safe is privacy? Unlocking hotel doors, we have invited various artists to develop performative situations for hotel rooms and other premises. A room service free of charge.

No comments:

Post a Comment