Pages

Thursday, October 20, 2011

PERFORMING HOSPITALITY

PERFORMING HOSPITALITY
Kunstiline kohtumine / artistic encounter
Osalemine kooskõlastada / Accessible on request

photo by Martin Sookael

Seoses töötoaga Külalislahkus ja võõrandumine laiendab a.pass oma kutset teistele akadeemilistele ja kunstilistele uurimisasutustele. 7, 8 ja 9 november loovad a.pass ja Eesti Kunstiakadeemia Etenduskunstide magistriprogramm üksteise järel oma võõrustamisolukorra. Igal pärastlõunal kutsub üks grupp enesega liituma ettevalmistatud diskussioonivoorus, mida võib võtta mängu, debati, partituuri või peo etendusliku vormina. Need formaadid nii õhutavad teadmistevahetust ja arusaamist, kui ka raamivad neid mängulisel viisil.

Connected to the workshop Hospitality and Estrangement, a.pass extends an invitation to other academic and artistic research institutions. On November 7, 8 and 9, a.pass and the students of the Master of Performing Arts of Estonian Academy of Arts, each in turn, create their preferred hosting situation. Every afternoon one of the groups will invite the others to join them in a prepared discussion which can take on the performative form of a game, debate, score, or party. These formats both instigate and frame an exchange of knowledge on hospitality and an understanding of it in a playful way.

No comments:

Post a Comment