Pages

Wednesday, October 5, 2011

Beide Messies (DEU/CHE)

The Last Salon I: Shem’s view
Muusikalis-teatraalne etteaste / music-theatrical performance
Restoran Merineitsi / Restaurant Merineitsi
90 min
Pilet / Ticket: 3 eur

Autor, esitlus ja muusika / Creation, performance and music: Andreas A. Müller, Bo Wiget
Tallinna etendusi toetab / Performances in Tallinn are supported by: ProHelvetia

photo by Herr Hammelbein und Beide Messies

Beide Messies võtab teid südamlike tervitustega vastu oma “Viimsesse salongi“! Tundke ennast nagu oma kodus, kuna te saate viimast korda kogema pöörast meelelahutust. Kui katastroof on muutunud vältimatuks, hõljute teie kõrgkultuuri laevukeses ja jõuate koos Noa viimaste poegadega kaugemale kujuteldamatust kuristikust. Viimast korda, viimaste laulude ja tantsude abil tellivad teie võõrustajad, Beide Messies, viimast. Osalus on vaevu vajalik! Viimaks olete TEIE, me kallis publikum, meie väljavalitud, TEIE olete osalised, TEIE olete selle saavutanud! Sest see tähendab pöörasemat meelelahutust kui te olete osanud oodata!
Shem’s view on esimene osa seeriast The Last Salon I-III, mis on loodud ja teostatud selle festivali jaoks. Teine osa (Ham’s view) tuleb ettekandele kolmapäeval ja selle 
viimane osa (Japhet’s Thought) esitatakse installatsiooni kontekstis neljapäeval.

Alates 2007. aastast komponeerivad esineja Andreas A. Müller ja tšellomängija Bo Wiget laule, mis tegelevad varjatud huumori võtmes meie igapäevaelu raskustega. Kunstnikud on naljakad eksistentsiaalsed intellektuaalid vanamoelistes ülikondades, keda tuleb nende katses saada aru maailmast nende ümber, võtta surmtõsiselt. Nende etteasted väldivad klassikalisi teatriformaate ja balanseerivad kontserdi, kabaree, tantsu ja häppeningi vahepeal. Müller ja Wiget laulavad, mängivad ja esinevad ilma turvarihmadeta, olles alatasa kukkumisohus. Milline segadus.


Beide Messies (eng. Both Messies) bid you a warm welcome to the Last Salon! Make yourself at home for you are going to experience reckless entertainment for the last time. While the catastrophe takes its inevitable course you are going to float in the ark of high culture and, under the patronage of Noah’s last sons, reach farther than any imaginable abyss. With the help of last songs and last dances for the last time, the hosts Beide Messies will order the very last things. Participation is barely necessary! Eventually, YOU, dear audience, are the elected, YOU are part of it. YOU have made it! Since this means more fun than you have ever expected!
Shem’s view is the first part of the Last Salon I – III series that was conceived and realized for this festival. The second part (Ham’s view) is shown on Wednesday; the final part (Japhet’s Thought) is presented in the context of an installation on Thursday.

Since 2007, performer Andreas A. Müller and cellist Bo Wiget have composed songs that deal tongue-in-cheek with the obstacles of the everyday. The artists are funny existential intellectuals in old-fashioned suits who must be taken totally seriously in their attempt to make sense of the world around them. Their performances escape classic theatrical formats and hover between concert, dance, cabaret, and art happening. Müller and Wiget sing, play, perform without handrails, always in danger to take a bad fall. What a mess.

No comments:

Post a Comment