Pages

Wednesday, November 12, 2014

USCHI GELLER EXPERIENCE (Hamburg)


Reede 21. November / Friday November 21 at 21:00-24:00
Laupäev 22. november / Saturday November 22 at 22:30

Uschi Gelleril on mõnikord palju naeratavaid nägusid. Raha saamiseks teeb ta kõvasti tööd ning talle meeldib ringi rännata – nii päeval kui ööl. 2013. aastal hakkas Uschi oma nõiduslikke hetki ka ülejäänud maailmaga jagama. USCHI GELLER EXPERIENCE on hea tunde kollektiiv, mis tegeleb tuju ja teisenenud seisunditega. Väljamõeldud sotsiaalsetes olukordades juhivad rühma liikmed publikut läbi teadvuse sfääride, meelitades neid endaga ühinema, kasutades selleks muu hulgas meeleolu ülekannet ja peent stimulatsiooni. Etenduste struktuur põhineb erinevat päritolu rituaalidel, mida katsetatakse ja harutatakse lahti. Allikateks on Wilhelm Reichi teadusuuringud orgon-energia vallas ja psühhedeeliline liikumine / soovikaevud ja šamanistlikud tehnikad, nõidumine ja muud peened kunstid. Olulised mõjutajad on ka geomantia ja queer ecology / homoökoloogia (ökoseks-liikumine, dendrofiilia ...), avastamaks botaanika elujõulist/seksuaalenergia külge.

Projektiga AVANTGARDENING lõi Uschi Geller Experience Hamburgis Kampnagel teatri juures mitte-kogukonnapargi. Kuju on tal selline, nagu lamaks kaks lohet maas peaaegu ringis. Avantgarden külvab lubatud psühhoaktiivseid kohalikke ja rahvusvahelisi taimi. Külastajatele pakub Avantgarden mugavustsooni taime-meditatsiooniks või botaanilist moodlemist oma empaatia-patareide laadimiseks. Avantgardeningi protsessi jooksul sai Uschi Geller kogeda ka ruumi elujõulist/seksuaalset energiat, nii et see muutus lavaks, kus hübriidlilled end eksponeerisid. Projekt aina kasvab. 2017. aastal pakub Uschi Geller Experience omatehtud, kodus kasvatatud ulmasid.

---

Uschi Geller has many smiling faces sometimes. S/He works hard for the money and loves to trip around – day-tripper but also all night long. Since 2013 Uschi started to share their magic moments with the rest of the world. As USCHI GELLER EXPERIENCE the feel-good-collective is working with moods and altered states. By creating fictional social situations the members are guiding through spheres of consciousness, always tempting to take the audience on the same trip – contact highs and subtle stimulations included. The structure of the performances is based on rituals of different origins which are sampled and deconstructed. Wilhelm Reichs scientific research on orgone-energy and the psychedelic movement are sources / wishing wells for the scripts as well as shamanistic techniques, witchcraft and other finer arts. Other important influences are geomancy and queer ecology (like ecosex-movement, dendrophilia…) to discover the vital/sexual-energy-side of botany.

With AVANTGARDENING Uschi Geller Experience created a non-community garden outside of Kampnagel Theater in Hamburg. It is formed like 2 dragons lying on the ground almost in a circle. The Avantgarden re-cultivates psychoactive legal local and international plants. For visitors the Avantgarden offers a comfort-zone for plant-meditation or botanical voguing to recharge your empathy-batteries. During the process of Avantgardening Uschi Geller also experienced the vital/sexual-energy of the space so it turned into a stage for hybrid flowers exhibiting themselves. This project is still growing. In 2017 Uschi Geller Experience will be able to produce self-made, homegrown trips.
photo: Uschi Geller Experience


No comments:

Post a Comment