Pages

Wednesday, November 12, 2014

RYTIS SALADŽIUS (Vilnius) "THE MASK-MAKING WORKSHOP"


Kolmapäev 19. november 15:00 - 19:00 / Wednesday, November 19 at 15:00 - 19:00

Osalejate arv piiratud (maks. 25), vajalik eelregistreerumine: contact@extrajessica.com
Number of participants limited (max 25), entrance only with pre-registration: contact@extrajessica.com

Kõik teavad, mis on mask ja mida sellega tehakse, igaüks on maski proovinud. Kuid mitte igaüks ei tea, kuidas teha iseenda „lisanägu” ja kuidas tunduks sellega esineda. Maskitegemise töötoas kutsub Rytis Saladzius osalejaid iseendale maski looma. Rytise põhjalik praktiline ja teoreetiline uurimus käsitleb maski kui performance'i ja isiksuse eneseteostuse peamist elementi. See töötuba on kohustuslik kõigile, kes on huvitatud etenduskunstist või iseendast.

Eelnev kokkupuude kunsti, käsitöö ega performance'iga ei ole vajalik, sobib kõigile vanusegruppidele. Osalemine on tasuta ja tulemuse võib endale jätta!

Mulle pakub huvi, kuidas kõik omavahel seotud on: mask ja kõik selle ümber, kuidas mõjutab mask teda ümbritsevat õhustikku, kuidas sellega harmoneerub. Tänapäeval kasutatakse maski enamasti praktilistel eesmärkidel, nagu gaasimaskina, pisargaasi kaitsemaskina või ehitajate tolmumaskina. Isegi kui maski kasutatakse praktilisel eesmärgil (kriminaalne, meditsiiniline, äriline), on sel ikka etenduslik varjund. Millist maski soovib tänapäeva inimene kanda?
Minu jaoks on mask alati seotud transtsendentsiga, mitte ainult selle tõttu, mis on maski taga, vaid ka seoses tema kandjaga, ning oluline on lisaks ka mask ise. Kasutatagu teda rituaalides, religioonis, pööripäeva pidustustel, etendustes... Mind huvitab enim mask uurimisvaldkonnana - kuidas käitub inimene maski kandes. Eelmistes maskitegemise töötubades olen näinud arhetüüpide ilmsikstulekut ja aja kokkusulamist inimese tekkest algusest peale kuni praeguseni. Teisisõnu - maskide puhul aega ei eksisteeri.
Töötoa jooksul huvitab mind väga see, kuidas osalejad (eriti lapsed) oma maski ette kujutavad, kuidas sellega suhestuvad, kuidas arvestavad mastaape ja valivad maski viimistlemiseks värve.
(Rytis Saladžius)

Rytis Saladžius (s. 1972) on kunstnik ja näitleja, kes elab Leedus, Vilniuses. Ta õppis lavastamist Leedu muusika- ja teatriakadeemias ning 1994. aastast on ta töötanud mitmes Leedu teatris näitlejana ja osalenud paljudes lavastustes. Rytise kunstilooming on etendusliku iseloomuga, kus tema roll kunstnikuna seguneb tihti käsiloleva projektiga. Ta on erinevatel viisidel osalenud rahvusvahelistel ja Leedu näitustel, sh Mindaugase triennaalil Vilniuses (2012), „If It's Part Broke, Half Fix It“ Vilniuse kaasaegse kunsti keskuses, „oO” Leedu-Küprose paviljonis Veneetsia biennaalil (2013), Manifesta 8-l (2010).

---

Everyone knows what a mask is and what it does, everyone has tried to wear a mask. But not everyone knows how to make their own “added face” and what it would mean to perform with it. In the Mask-Making workshop Rytis Saladžius invites the participants to create their own mask. Rytis’s extensive practical and theoretical research addresses the mask as a fundamental element in performance and self-performance of the individual. This workshop is compulsory for anyone interested in performance or in themselves.
Previous experience with art, craft or performance is not required, open to all age groups. Participation is free and you may keep the mask!

For me it is important how everything is related: the mask and everything around it, how the mask affects its surrounding atmosphere, how it resonances with it. Nowadays the mask is used in various aspects, usually for practical purposes, for example gas-helmets, tear-gas protection or builder’s masks. Even when used for practical (criminal, medical, financial) purposes the mask always carries a performative connotation with it. What kind of mask does the contemporary person want to wear?
For me mask is always related with transcendence, not only what lies behind the mask, or who wears it, it is also about the mask by itself. Whether used for a ritual, for religion, for equinox celebrations, for performances… I’m interested most of all in the mask as a field of study, how the human behaves when he or she is wearing it. In the previous mask-making workshop I have seen how the archetypes unfolded and melted time from the emergence of the human from the beginning till now. In the other words this means that when it comes to masks - time does not exist.
Once in the workshop I am curious how participants (especially children) imagine the mask, how they relate themselves with it, how they use measures and choose colors to paint it.
(Rytis Saladžius)


Rytis Saladžius (b. 1972) is an artist and actor living and working in Vilnius, Lithuania. He has studied theatre directing at the Lithuanian Music and Theatre Academy and worked as an actor for a number of theatre plays in various Lithuanian theatres since 1994. Rytis’s artistic productions have a performative nature, his role as an artist often blending or changing with the project at hand. He has been variously present at a number of international and Lithuanian exhibitions, including The Mindaugas Triennale in Vilnius (2012), „If It's Part Broke, Half Fix It“ at Contemporary Art Centre (CAC) in Vilnius, “oO” Lithuania-Cyprus Pavillion at the Venice Biennale (2013), Manifesta 8 (2010).


photo: Robertas Narkus


No comments:

Post a Comment