Pages

Wednesday, November 12, 2014

KRÕÕT JUURAK (Viin/Tallinn) "INTERNAL CONFLICT"


19-22. november, kestev või ette teatamata etendus /
November 19-22, ongoing or unannounced performance and disappearance


Esitajad / Performers: Eneli Järs, Hendrik Kaljujärv, Revo Koplus, Evelin Lõokene, Mairika Plakso, Priit Raud, Annika Üprus (Organizing Team of NU Performance festival)“Internal Conflict” on jätkuv improvisatsiooniline institutsiooni-sisene koreograafia, mis kujutab endast konflikti NU Performance’i meeskonna liikmete vahel või märke selle olemasolust. Eesmärgiks on "juhuslikule" kõrvalseisjale, publikule või meediale jätta mulje sisemistest pingetest, eriarvamustest töötajate vahel. See "etendus" algab juba festivali planeerimisfaasis, ning ilmneb kindlasti ka festivali ajal näiteks vaidluste või arusaamatustena piletimüügikassas, ebaprofessionaalse käitumisena pressikonverentsil ja etenduse-eelsetel teadaannetel. Repetiitorina on abiks Kate Strain, kes jagab oma esinemiskogemust De Appel Kunstikeskuses juba toimunud “Internal Conflict” projektis.

Krõõt Juurak (s. 1981, Tallinnas) on koreograaf ja esineja, kelle tööd, peaasjalikult etendused, loengud, tekstid, workshopid, tujud jms, koreograafia ja etenduskunsti harjumuslikke piire laiendada üritavad. Ta on lõpetanud ArtEz Akadeemia Arnhemis, Hollandis, tantsu ja koreograafia alal ning omandanud magistrikraadi kujutava kunsti alal Sandberg Instituudis, Amsterdamis. Tema töid on esitatud kunsti ja teatri-institutsioonides Euroopas ja väljaspool, sealhulgas Ellen de Bruijne Projects (Amsterdam 2013), Veneetsia Biennaali Oo paviljon (2013), Mindaugas Triennaal, Contemporary Art Center (Vilnius 2012), ImPulsTanz (Viin 2012), de Appel (Amsterdam 2012), Super deLuxe (Tokyo 2011), Künstlerhaus Büchsenhausen (Innsbruck 2010), Kunsthalle Wien project space (Viin 2010), EKKM (Tallinn 2009), deSingel (Antverpen 2008).---“Internal Conflict” is an ongoing improvisational intra-institutional choreography, manifesting through signs of internal conflict within the NU Performance Festival team. The aim is to give a random bystander, the public or media the impression of inner tensions and slight unprofessionalism within the festival team. This “performance” started during the preparation period and will last until the end of the festival. It can be witnessed as seemingly accidental more or less obvious incidents, for example a quarrel in the ticket office, misunderstandings during a pubic announcement, general mood in the theatre etc. Coaching help by Kate Strain, former participant of “Internal Conflict”

Krõõt Juurak (b. 1981, Tallinn) is a choreographer and performer whose work, which comprises of performances, presentations, texts, workshops, mood shifts, challenges fixed definitions of choreography and performance. She graduated in dance and choreography from ArtEZ, Arnhem in 2003 and obtained an MA in Fine Arts from Sandberg Institute, Amsterdam. She has presented her work in a variety of forms at venues including Ellen de Bruijne Projects (Amsterdam 2013), Venice Biennale “oO” Pavillion (2013), Mindaugas Triennial, Contemporary Art Center (Vilnius 2012), ImPulsTanz (Vienna 2012), de Appel Art Centre (Amsterdam 2012), Super deLuxe (Tokyo 2011), Künstlerhaus Büchsenhausen (Innsbruck 2010), Kunsthalle Wien project space (Vienna 2010), EKKM (Tallinn 2009), deSingel, (Antwerp 2008).


Joonistuste autor Rán Flygenring, teostatud Michael Portnoy projekti raames näitusel "Father Can't You See I'm Burning" De Appelis Amsterdamis. Näituse kuraatorid: Renata Cervetto, Kris Dittel, Lara Khaldi, Emma Panza, Aneta Rostkowska ja Kate Strain. 

Drawings by Rán Flygenring, created in the frame of Michael Portnoy's project for the exhibition "Father Can't You See I'm Burning" curated by Renata Cervetto, Kris Dittel, Lara Khaldi, Emma Panza, Aneta Rostkowska and Kate Strain at De Appel Art Centre, Amsterdam.1 comment: